RIJSSEN-HOLTEN – Op 1 januari 2019 is het startsein gegeven voor de Omgevingsdienst Twente. De Omgevingsdienst Twente biedt gemeenten vanuit één aanspreekpunt specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken zoals vergunningen, toezicht en handhaving. Met deze samenwerking geven de 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel een verdere impuls aan de uitvoering van milieu-asbesttaken en voldoen ze aan de wettelijke verplichting van 1 omgevingsdienst.

omgevingsdienst twente

Wat betekent dit voor u?

De gemeente blijft ook na 1 januari 2019 uw eerste aanspreekpunt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een milieumelding kunt u ook na 1 januari 2019 indienen bij de gemeente. Ook voor milieuklachten of vragen of over milieu gerelateerde onderwerpen is de gemeente uw eerste aanspreekpunt. Wij zorgen ervoor dat de Omgevingsdienst wordt ingeschakeld, zodat zij ons hierover kunnen adviseren. Mogelijk kan de Omgevingsdienst contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn over het milieudeel van uw aanvraag.

Vanaf 1 januari 2019 beoordelen de medewerkers van de Omgevingsdienst Twente omgevingsvergunningen (onderdeel milieu of gecombineerde aanvragen) en milieumeldingen. De medewerkers van de Omgevingsdienst Twente zijn ook verantwoordelijk voor toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bodem, geluid, afval, lucht en externe veiligheid

Meer informatie over de Omgevingsdienst Twente vindt u op www.odtwente.nl.

Voor algemene vragen over vergunningen, toezicht en handhaving kunt u, zoals u gewend bent, terecht bij het Loket Ruimte via t (0548) 854 837 of frontoffice@rijssen-holten.nl.

banner-buitenkampioen