RIJSSEN-HOLTEN – Projectbureau BAS werkt voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. De taak van het Projectbureau is om de provincie en de bovenstaande gemeenten te ondersteunen om de asbestpulp in de bodem op te ruimen. Het project wordt gefinancierd door de Rijksoverheid met een bedrag van 38 miljoen voor de komende vier tot vijf jaar. Doel van het project is om de leefomgeving van de bewoners zo asbestvrij mogelijk te maken en daarmee zo schoon en veilig mogelijk.

Omdat een grote hoeveelheid asbest opgeruimd moet worden en de 38 miljoen daarvoor niet voldoende is, wordt in het project voorrang gegeven aan locaties waar door het gebruik risico op het vrijkomen van asbestvezels ontstaat. Denk hierbij aan speeltuinen, crossbanen, maneges en particuliere tuinen. Het projectbureau richt zich in principe op bodemsanering, maar wanneer het een koppeling kan maken met bijvoorbeeld aanleg van riolering, sanering van asbestdaken en/of verduurzaming, wordt dit zoveel mogelijk in het project meegenomen. De financiële middelen zijn wel uitsluitend voor het saneren van de bodem.

Projectbureau BAS is niet uitsluitend een projectbureau voor de asbestsanering, maar wil ook een kennispunt zijn en een platform bieden voor overheden, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en particulieren om vragen over asbest te stellen en informatie te delen. Heeft u vragen over bodemasbestsanering of wilt u een project aanmelden? Neem dan contact op met de medewerkers van het Projectbureau via onderstaande contactgegevens.

Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)
De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postbus 54, 7470 AB Goor
Tel.: 0547 – 858585
Email: BAS@hofvantwente.nl
Web: www.bodemasbestsanering.nl

banner-buitenkampioen