Lintjesregen in Rijssen-Holten 2019

Deze inwoners uit de gemeente Rijssen-Holten zijn op 26 april Koninklijk onderscheiden

61
RH

RIJSSEN-HOLTEN – Deze inwoners uit de gemeente Rijssen-Holten zijn op 26 april Koninklijk onderscheiden

De heer J.W.M. (Henny) Altena, Rijssen (60 jaar)
Henny Altena zet zich al jarenlang in op diverse gebieden in het Rijssense maatschappelijk leven. Zo was hij coach van het pupillenelftal van Voetbalvereniging RKSV (1975-1978) en penningmeester van het R.K. Jeugd- en Jongerenwerk ’t Honk in Rijssen (1975-1980), waar hij ook diverse andere vrijwilligerstaken verrichtte.
In de jaren 1987-2000 was Henny secretaris en vice-voorzitter van Woningbouwvereniging Sint Joseph in Rijssen. Tussen 1992 en 1996 was hij penningmeester van Basisschool Klim-Op in Rijssen, maar ook hier vervulde hij diverse andere vrijwilligerstaken.
Al sinds 2001 mag Voetbalvereniging Excelsior ’31 in Rijssen zich verheugen in de inzet van Henny Altena, tot 2008 als penningmeester en sinds 2008 als speaker.
In de jaren 2003-2009 was hij penningmeester van Businessclub Bij de Tijd in Rijssen.
Vanaf 2014 is Henny lid van de Sportraad van de gemeente Rijssen-Holten.
Tenslotte leidden Henny’s speakerskwaliteiten hem in 2016 ook naar Voetbalvereniging Heracles in Almelo, waar hij sindsdien regelmatig fungeert als speaker en als vraagbaak voor bezoekers.
Dit alles resulteert voor Henny in een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G. (Gerhard) Baan, Rijssen (75 jaar)
Vanaf begin jaren ’70 is Gerhard Baan actief op verschillende gebieden in de samenleving. Rond die tijd begon hij als vrijwilliger bij Gemengd Koor Cantica in Rijssen, waar hij ook diverse bestuursfuncties vervulde. Daarbij hoorde ook het bestuurslidmaatschap van de Bond van Zangverenigingen, Ring Oost.
In de jaren 1997 tot 2002 was hij bestuurslid van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn, waar hij o.a. lid was van de bouw- en huisvestingscommissie.
Van 2007 tot 2013 was Gerhard vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Emmen, waar hij zich o.a. inzette voor de evangelisatiepost.
Vanaf 2007 is Gerhard vrijwilliger bij de Rijssense Musea. Hij was enige tijd penningmeester, fungeert als rondleider, surveillant, is lid van de werkgroep coördinatoren, coördineert de baliewerkzaamheden, verzorgt exposities en is medeverantwoordelijk voor het collectiebeheer.
Voor dit alles wordt de heer Gerhard Baan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.J.F.M.P. (Gerard) Damink, Holten (73 jaar)
Al decennia lang is Gerard Damink vrijwilliger op kerkelijk en sportief gebied in Holten. Al vanaf 1972 is hij o.a. secretaris van de locatieraad van de geloofsgemeenschap St. Joseph, onderdeel van de parochie Heilig Kruis. Hij stelt het lectorenschema op en is voorzitter geweest van de liturgiecommissie.
Sinds 1984 is hij vrijwilliger bij de Tennisclub Holten, waar hij het onderhoud van het clubhuis verzorgt en deel uitmaakte van de wedstrijdcommissie, de clubhuiscommissie en de materialencommissie en notulist van de bestuursvergaderingen.
Daarnaast is zeer actief in zijn buurt en is daar een verbindende factor, bijv. bij het organiseren van festiviteiten, vervoer van ouderen naar het ziekenhuis, boodschappen doen en tuinonderhoud voor buren.
Voor dit alles wordt Gerard Damink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D. (Dick) Derksen, Rijssen (71 jaar)
Dick Derksen is al sinds 1987 actief in het maatschappelijk leven. In dat jaar werd hij voorzitter/penningmeester van Speeltuin Irene in Rijssen en ook secretaris van het OSO, Overkoepelend Speeltuin Orgaan.
Vanaf 1990 is hij clubscheidsrechter bij Excelsior ’31 en ook vrijwilliger voor de Visvereniging Ons Vermaak in Rijssen.
Sinds 2008 is hij vrijwilliger/technicus bij de OZO Overijsselse Ziekenomroep, waar hij meewerkt aan uitzendingen van verschillende verzorgingshuizen in Rijssen en omgeving.
Vanaf 2010 levert hij zijn bijdrage aan de Stichting Hart voor Nicaragua, niet alleen door zich te laten sponsoren als deelnemer van de Vierdaagse van Nijmegen, maar ook ging hij al diverse keren mee op werkreis naar Nicaragua om daar huisjes te bouwen voor de allerarmsten van de plaatselijke bevolking.
In 2014 meldde Dick zich al vrijwilliger bij de Voedselbank Rijssen en in 2015 ook bij Dorcas, waar hij begon als vrijwilliger bij de inzameling van goederen voor de verkoop en waar hij nu actief is als medewerker electra en techniek, coördinator vrijwilligers en allerlei andere werkzaamheden.
Al deze vrijwilligersactiviteiten hebben mogen resulteren in een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer E.A. (Edwin) van Hoevelaak, Holten, (51 jaar)
Edwin van Hoevelaak is muziekproducer, componist en auteur.
In 1997 werd hij eigenaar van Rooftop Recording Studio’s in Holten en werd daarmee een van de belangrijkste producers/songwriters in het populaire genre in Nederland. Hij stond aan de basis van het succes van o.a. Jeroen van den Boom, Nick en Simon, Wolter Kroes, André Hazes jr., Thomas Berge en Gerard Joling. Hij schreef in de afgelopen jaren zo’n 646 liedjes. Ook is hij presentator van de Sterrenparade bij RTV Oost.
Edwin won diverse prijzen en awards, zoals de Gouden Harp, twee keer een Edison Award, de Buma Hollandse Meesters Award en de Koos Alberts Award en diverse gouden en platina platen.
Hij heeft met zijn werk een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur, waarvoor hij al jaren een voorvechter is.
Hij zet zich tevens in voor nieuw talent en voor de rechten van componisten en tekstschrijvers.
Daarnaast is hij actief voor bijzondere en sociale evenementen in Holten en omgeving.
Voor al zijn verdiensten wordt Edwin van Hoevelaak benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H.J. (Henk) Hulsman, Holten (67 jaar)
Henk Hulsman zet zich al vanaf de vroege jaren ’70 in als vrijwilliger op diverse gebieden in het Holtens en Rijssens maatschappelijk leven. Zo was hij enige jaren bestuurslid van Coberco District Holten in de jaren ’70.
Vanaf 1976 is hij actief betrokken in het bestuur van het Holtens Mannenkoor, als algemeen bestuurslid en vanaf 2010 als secretaris.
Van 1993 tot 1999 was Henk algemeen bestuurslid van OLM, thans LTO Noord, afdeling West Twente, waar hij de belangen behartigde van de agrarische ondernemers in Holten.
Vanaf 1984 was en is hij ouderling voor PKN Holten, waar hij o.a. nauw betrokken is bij het ouderenpastoraat.
Sinds 1994 is hij penningmeester en vanaf 2015 vice-voorzitter van oudervereniging SIEN Rijssen e.o., voorheen bekend als Philadelphia Support. SIEN zet zich in voor ouderen met een verstandelijke beperking en Henk is er tevens medeorganisator van de jaarlijkse reis en de kerstviering.
Ook was hij destijds zeer nauw betrokken bij de invoering van het PGB. Vanaf 2007 is Henk lid van het medezeggenschapsorgaan van Philadelphia Zorg afdeling De Roef in Rijssen.
Tenslotte was Henk van 2008 tot 2012 bestuurslid van het CDA afdeling Rijssen-Holten.
Voor al zijn vrijwilligersinzet wordt Henk Hulsman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G.J. (Gerrie) Krikkink-Reijlink, Haarle (71 jaar)
Hoewel Gerrie Krikkink inwoonster is van de gemeente Hellendoorn, woont zij praktisch op de grens met de gemeente Rijssen-Holten en heeft zij al decennia lang vrijwilligerswerk gedaan op diverse gebieden in Holten.
Zo werd zij in 1971 lid van de EHBO-vereniging Holten, waar zij een aantal jaren penningmeester was, maar ook EHBO-lessen gaf op basisscholen. Nog altijd is zij hulpverlener bij diverse evenementen, regelt zij de planning van vrijwilligers bij die evenementen en fungeert zij als lotusslachtoffer bij de EHBO-examens.
Vanaf 1989 is Gerrie actief betrokken bij Vrouwen van Nu, afdeling Espelo. Zij was er enkele periodes adjunct in het bestuur, als ook tweede president en president. Ze was lid van de reiscommissie en de rommelmarktcommissie. Nog altijd helpt ze jaarlijks bij de organisatie van de Kerstbijeenkomsten.
In 1998 ging Gerrie het team bij Kinderboerderij Dondertman in Holten versterken. Ze verricht er o.a. schoonmaakwerkzaamheden en helpt met de zomer- en kerstactiviteiten.
Sinds 1983 is Gerrie collectant voor de Hartstichting in Holten, waar ze in 2002 ook bestuurslid voor werd.
In 2006 werd Gerrie contactpersoon voor de Hervormde Gemeente Holten en is ze collectante voor de Aktie Kerkbalans.
In 2009 ontving Gerrie de Vrijwilligersprijs voor de kern Holten.
Voor al deze vrijwilligersactiviteiten wordt Gerrie Krikkink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw W.J.L. (Lianne) Spekhorst-Dunhoft, Rijssen (56 jaar)
Lianne Spekhorst is al vanaf 1998 actief in het maatschappelijk leven in Rijssen. In dat jaar werd ze jeugdwerker bij R.K. Jeugdwerk ’t Honk in Rijssen, een taak die ze verrichtte tot 2004.
Eveneens van 1998 tot 2004 was zij vrijwilliger bij de Basisschool Klim-Op in Rijssen.
In de jaren 2003-2005 was zij vrijwilliger bij De Parkstede in Rijssen.
Ook heeft ze een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan voor de Kledingbank Rijssen-Holten (2015-2017).
Momenteel is zij zeer actief betrokken als vrijwilliger bij de R.K. H. Dionysiusparochie in Rijssen (vanaf 2008), waar ze o.a. betrokken is bij de actie Kerkbalans, de eerste communiewerkgroep en de kindernevendiensten.
In 2011 kwam daar het vrijwilligerswerk bij Hospice de Reggestroom bij en in 2017 ook het gastvrouwschap bij Het Parkgebouw in Rijssen.
Voor al haar vrijwilligersactiviteiten wordt Lianne Spekhorst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G. (Gerdien) Tigelaar-Vruggink, Rijssen (68 jaar)
Gerdien Tigelaar is al jarenlang maatschappelijk actief in Rijssen-Holten.
Zo was zij van 2001 tot 2003 schaduwfractielid van het CDA, de partij waarvoor ze van 2003 tot 2014 raadslid was.
In 2006 werd zij vrijwilligster voor ViaVie Welzijn, waar ze seniorenvoorlichter was en waar ze nog altijd gastvrouw is en betrokken is bij de begeleidings- en vervoersdienst.
Een jaar later, in 2007 werd ze ook actief voor de Wereldwinkel Rijssen.
In de jaren 2015 tot 2018 was Gerdien Tigelaar lid van het provinciaal bestuur van Vrouwen van Nu Overijssel, waar ze zich van harte inzette voor de belangen van vrouwen, waarbij haar hart vooral lag bij vrouwen met een kleine beurs. Voor hen zocht ze altijd naar mogelijkheden om hen in de maatschappij te laten participeren.
Tenslotte werd Gerdien in 2012 presentatrice en lid van het managementteam van Radio 350 Rijssen e.o..
Voor al deze vrijwilligersactiviteiten wordt Gerdien Tigelaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer S. (Seino) Voortman, Rijssen (70 jaar)
Sinds 1998 is Seino Voortman actief als vrijwilliger voor de Hervormde Gemeente Rijssen, als medewerker voor het jeugdwerk, het klusteam en als lid van de commissie Kerkpleinmarkt.
In 2008 startte Seino bij Excelsior ’31 als vrijwilliger, hier verricht hij diverse reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Ook fungeert hij als steward bij thuiswedstrijden van het eerste elftal en is hij actief als EHBO’er bij evenementen.
Vanaf 2010 mag ook het Rijssens Mannenkoor rekenen op de inzet van Seino, hij is er verantwoordelijk voor gebouwbeheer, is lid van de boeldagcommissie, lid van de oliebollencommissie en is nauw betrokken bij de technische zaken rond concerten van het koor
Voor al zijn vrijwilligersactiviteiten wordt Seino Baan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C.J. (Kees) Wolffenbuttel, Rijssen (75 jaar)
Kees Wolffenbuttel zet zich al vanaf 1980 als vrijwilliger in op diverse terreinen, eerst in zijn voormalige woonplaats en vanaf 2010 ook in de gemeente Rijssen-Holten.
Van 1980 tot 2004 was hij vrijwilliger/bestuurslid bij badmintonvereniging Shuttle Up Sliedrecht, waar hij o.a. competitieleider en bestuurslid jeugdzaken was.
In de jaren 2003-2005 was Kees lid van de Knotploeg van Natuur- en Vogelwachtgroep De Alblasserwaard.
Sinds 2010 is Kees vrijwilliger en bestuurslid van IVN, afdeling Rijssen-Enter, waar hij o.a. rondleider en klussenman is.
Eveneens in 2010 werd Kees vrijwilliger bij de Stichting Wereldtijdpad. Als chef buitendienst geeft hij als meewerkend voorman leiding aan 15 tot 20 vrijwilligers bij diverse reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
Tenslotte sloot Kees zich ook in 2010 aan als vrijwilliger bij Landschap Overijssel, waar hij lid is van de hoogstambrigade (snoei vruchtbomen) en was er tot 2017 lid van de Vliegende Brigade, die zich bezighoudt met de bescherming van bedreigde plant- en diersoorten.
Al deze vrijwilligersactiviteiten leidden tot de benoeming van Kees Wolffenbuttel tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. (Jan) Esink (66 jaar) uit Rijssen is al vanaf 1989 als vrijwilliger actief in Rijssen. In dat jaar werd hij bestuurslid van het Rijssens Mannenkoor, waar hij diverse commissies coördineert. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de gehele organisatie van het Oranjeconcert voor ouderen dat jaarlijks op de avond voorafgaand aan Koningsdag plaatsvindt.

Sinds 2012 is de heer Esink ook als vrijwilliger actief bij Baan Automotive in Rijssen, waar hij, als liefhebber van klassieke auto’s, zorgdraagt voor het ophalen en terugbrengen van klassieke Saabs die het bedrijf in onderhoud heeft.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Esink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor al zijn vrijwilligersactiviteiten. Burgemeester Hofland reikte de daarbij horende versierselen uit aan de heer Esink tijdens het Oranjeconcert in de Schildkerk op vrijdag 26 april.

banner-buitenkampioen