Tag: cda

Hambergeres teleurgesteld in gemeenteraad

Stichting Hambergers betreurt het zeer dat de gemeenteraad deze week toch heeft ingestemd met de bestemmingswijziging aan de Hambergerweg. Deze wijziging maat het mogelijk dat er nóg een woning op de es gebouwd mag worden. Opnieuw staat de gemeenteraad toe dat er weer een stukje van dit unieke gebied verloren gaat. En niet zomaar een stukje. Opnieuw wordt toegestaan dat ...

Geen leefbaar platteland zonder een gezond boerenverstand

Onderstaande iets verkorte versie van de verklaring van alle CDA afdelingen in Overijssel is begin deze week naar de CDA top en alle betrokken instanties gestuurd. Ook de raadsfractie van het CDA Rijssen-Holten heeft de verklaring ondertekend. Een krachtig signaal vanuit de provincie Overijssel waarin boerenstand en natuur hand in hand gaan. Wij willen dit graag onder uw aandacht brengen. ...

Nieuwe samenstelling college Rijssen-Holten

Met daadkracht, in vertrouwen, zo luidt de titel van het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Rijssen-Holten. In dit akkoord vraagt de gemeenteraad het college om dit verder uit te werken in een concreet actieprogramma en bestuursagenda. De maatschappelijke opgaven zijn groot, complex en alleen op te lossen in samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Samen zetten we de schouders ...

GemeenteBelang

Opiniestuk coalitieonderhandelingen

De afgelopen gemeenteraadsverkiezing heeft maar weer eens aangetoond dat de kiezer heel goed weet wat er speelt in de gemeente. De kiezer kiest niet voor een coalitie, nee zij kiest voor een partij en daarbinnen voor een persoon. Dit gegeven is ook heel goed zichtbaar bij Gemeentebelang. 2 volle zetels winst, meer dan 6 kandidaten met meer dan 100 voorkeursstemmen ...

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Rijssen-Holten 2022

Onderstaand de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Rijssen-Holten. Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2022   Opkomstpercentage: 69.35% Partij % Zetels SGP - 8 Gemeentebelang Rijssen-Holten - 6 ChristenUnie - 4 CDA - 3 VVD - 2 GL/PvdA - 2 Overige - 0 Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018 Opkomstpercentage: 75.1% Partij % Zetels SGP 26,32% 7 ChristenUnie 18,3% 5 CDA 16,51% 4 Gemeentebelang Rijssen-Holten ...

Gemeenteraadsverkiezingen! U stemt toch ook?

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 is het weer zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U komt toch ook stemmen? Aan deze verkiezingen doen mee: SGP, ChristenUnie, CDA, Gemeentebelang Rijssen-Holten, VVD en GroenLinks/PvdA. Op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen hebben we alle informatie rondom de verkiezingen handig op een rijtje gezet. Uitslagenavond bijwonen? Op woensdagavond 16 maart om 21.00 uur sluiten ...

Verkiezingsprogramma CDA toegankelijk voor slechtzienden als podcast op Spotify

In Nederland zijn er volgens de Oogvereniging 298.000 blinden en slechtzienden. Voor hen zijn de normale verkiezingsprogramma's niet leesbaar. Daar is nu een oplossing voor. Rindert Ekhart, CDA Rijssen-Holten: "Als je de landelijke cijfers doorrekent voor onze gemeente Rijssen-Holten, dan gaat het hier om ongeveer 650 personen die door hun beperking de programma's niet kunnen lezen. Daar bovenop zijn er ...

2 circulaire toppers in Rijssen-Holten

Vrijdag 28 januari zijn in heel Overijssel bedrijven die uitblinken in hergebruik door het CDA met een bloemetje in het zonnetje gezet. Dit in het kader van de week van de circulariteit. In de top 20 circulaire bedrijven 2022 staat zowel een Holtens als een Rijssens bedrijf. Aebi Schmidt uit Holten maakt jaarlijks 2.000 zoutstrooiers voor de (inter)nationale markt. Zoutstrooiers ...

Ruimte en Respect in verkiezingsprogramma CDA Rijssen-Holten

Het CDA Rijssen-Holten heeft de koers bekend gemaakt voor de komende jaren. In het verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen van maart 2022 staan Ruimte en Respect centraal. De partij constateert dat we het in Rijssen-Holten over het algemeen goed voor elkaar hebben en dat wil het CDA graag zo houden. “Met het verkiezingsprogramma Ruimte en Respect zet het CDA Rijssen-Holten een ...

Bestuurswisseling bij Gemeentebelang

Woensdagavond 9 december werd tijdens een ledenvergadering van Gemeentebelang in het Trefpunt Espelo afscheid genomen van bestuursvoorzitter Henk Vincent. Na een informatieve vergadering bedankte Wim Muller Henk voor zijn jarenlange inzet. Jan Aanstoot sprak een bedankwoordje namens de fractie. Henk Vincent wordt ad interim opgevolgd door Henk Scheperboer. Verder traden ook Dennis Krikkink en Arjan Tuijnder toe tot het bestuur. ...

Begrotingsdebat 2021

Tijdens het debat over de begroting 2021 voor de gemeente Rijssen-Holten diende Gemeentebelang samen met CDA een motie in. De motie betrof het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage voor zonnepanelen op het dak van het nieuwe buurtschapshuis het Trefpunt in Espelo. Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat het Trefpunt het eerste maatschappelijk energiepositieve gebouw van Gemeente Rijssen-Holten ...

witter.com; Sander Haase

Commissievergaderingen op 11 en 13 juni

RIJSSEN-HOLTEN - Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen. De vergadering gaat niet door. Er zijn geen voorstellen aangeboden. Commissie Maatschappelijke Dienstverlening De commissie Maatschappelijke Dienstverlening vergadert op dinsdag 11 juni 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Op de agenda staat onder andere: Opiniërend commissievoorstel: bijstellen Taxi voor Iedereen Situatie De Waerdenborch (geagendeerd op verzoek ...

Pagina 1 van 2 1 2

Meer nieuws

Welkom!

Inloggen met je account

Maak een nieuw account aan

Vul onderstaande gegevens in

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.