RIJSSEN-HOLTEN – Wilt u uw mening geven? Dat kan. Als u lid bent van het Rijssen-HoltenPanel, krijgt u vanzelf een uitnodiging om de peiling in te vullen. Bent u nog geen lid van het panel? Ook dan kunt u uw mening geven! Als u zich nu aanmeldt voor het panel, krijgt u binnen enkele dagen een uitnodiging voor de peiling over Radio 350.

  • Luistert u vaak naar Radio 350?
  • Vindt u het belangrijk dat Radio 350 blijft bestaan?
  • Heeft u daar geld voor over?
  • Als Radio 350 zou fuseren met andere lokale zenders, zou u dan nog luisteren?

Op deze vragen willen wij graag het antwoord weten. Daarom leggen wij van 10 tot 22 december 2018 een vragenlijst voor aan het Rijssen-HoltenPanel.

>> Aanmelden voor het panel

Waarom deze peiling?

Radio 350, onze lokale radiozender, zit financieel in zwaar weer. De zendmast is kapot en Radio 350 heeft geen geld om deze te vervangen. Daarom heeft Radio 350 aan de gemeente gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen. Met dat geld kunnen ze blijven bestaan. Misschien als zelfstandige zender, maar een fusie met lokale zenders uit buurgemeenten is ook een optie.

Voordat wij besluiten of we geld beschikbaar stellen, willen wij weten hoe belangrijk onze inwoners het vinden dat er een lokale radiozender is. En of u ook zou luisteren naar een gefuseerde zender.

Wat doen we met de resultaten?

Wij gebruiken de resultaten van deze peiling om te beslissen over het verzoek van Radio 350 om geld beschikbaar te stellen.