Veel positieve reacties op plannen kernwinkelgebied Rijssen

205

RIJSSEN – Rijssen is een van de 45 oudste steden van Nederland. Toch is deze geschiedenis in het straatbeeld niet altijd herkenbaar. In 2017 zijn we daarom met onder andere winkeliers, het Rijssens Museum en een lokale architect/stedenbouwkundige om tafel gegaan om verschillende onderdelen van deze geschiedenis weer leesbaar te maken. Het draagvlak is op 27 juni 2017 bij de winkeliers getoetst en de opmerkingen zijn meegenomen in het ontwerp. Op 3 juli is dit ontwerp gepresenteerd aan winkeliers en op 11 juli aan de bewoners door middel van een inloopavond. Het was een drukbezochte avond, met veel positieve reacties. Vooral het ‘echte’ rondkijken met de virtual realitybril gooide hoge ogen.

Opgave

Vanuit de Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 en HABI doelstelling zijn uitgangspunten naar voren gekomen, die samen de opgave vormen voor dit project. Enkele aspecten hieruit zijn:

Structuurvisie

  • Attractief centrum met reden voor verblijf
  • Schild als centraal plein, herstel van de oorspronkelijke structuur
  • Meer groen in het centrum

                                                                                                          HABI

  • Rijssen profileren als een aantrekkelijk, hoogwaardig en sfeervol winkelcentrum met een duidelijke regiofunctie
  • In het centrum zouden speeltoestellen, zoals wipkippen, klimrekken en andere speeltjes in een zekere behoefte voorzien
  • De verblijfstijd en de besteding per bezoeker van het centrum vergroten

Highlights ontwerp

Bovenstaande opgave komt in het ontwerp op diverse manieren tot uiting. Zo wordt het Schild weer het kloppend hart van de stad, een intiem plein met bomen met een betere invulling voor horeca. Een waterspeelplek voor kinderen zorgt voor beleving en gezelligheid. Bij de bestrating wordt aandacht gegeven aan het terugbrengen van het hof van De Schildkerk en het tot uiting brengen van de cultuurverschillen tussen West Rijssen en Oost Rijssen.
Het groen in het plan dient 2 doelen: het soort groen sluit aan bij de bomen die vroeger op deze locatie hebben gestaan; er worden linden geplant aan de noordkant van de Haarstraat en Grotestraat. Door het toevoegen van bomen en bloemen wordt gewerkt aan een meer vitale stad, dit ook in verband met klimaatadaptie. Door het toevoegen van prairiebeplanting ontstaat er naast meer kleur en sfeer ook meer biodiversiteit.

Planning

Volgend jaar, 2020, gaat het centrum van Rijssen op de schop en worden de plannen uitgevoerd.

Meer informatie vindt u op www.rijssen-holten.nl/sfeervolwinkelgebiedrijssen.

banner-buitenkampioen