Subsidie voor aanleg padelbaan in Rijssen

Investeringsregeling technisch aangepast

333
https://www.padelfactory.nl/padelbanen

RIJSSEN – De gemeente kent Tennisclub de Mors ruim € 39.000,- subsidie toe vanuit de investeringsregeling Sport voor de realisatie van een tweede padelbaan. Padel is een mix van tennis en squash en is één van de snelst groeiende sporten in Nederland. Padel mag inmiddels als basaal worden beschouwd en komt daarmee in aanmerking voor subsidie vanuit de investeringsregeling. Hiermee geeft de gemeente samen met TC De Mors een impuls aan de diversiteit van het sportaccommodatieaanbod en daarmee aan de sportparticipatie in Rijssen-Holten.

Subsidie voor renovatie jeu de boulesbanen “Riessense Boulers”

Naast de subsidie voor padel kent het college voor het subsidiejaar 2019 de Riessense Boulers een subsidie toe van bijna € 8.000 voor de renovatie van hun jeu de boulesbanen. De huidige banen zijn meer dan 20 jaar oud en aan vervanging toe.

Investeringsregeling basale sportvoorzieningen 2020 vastgesteld

Sportverenigingen binnen de gemeente Rijssen-Holten kunnen vanaf 2009 voor sportinvesteringen bij de gemeente een beroep doen op een investeringssubsidie. Het doel? De kwaliteit van de sportaccommodaties op een aanvaardbaar niveau houden.

Met ingang van 2020 verleent Rijssen-Holten tot 50% subsidie op de investeringskosten van basale sportvoorzieningen. Wethouder Bert Tijhof legt uit: “Tot op heden stond de regeling bekend als de 1/3 regeling. Bij de sportverenigingen goed bekend. Met deze regeling werd de mogelijkheid geboden om investeringskosten tot 1/3 deel van de subsidiabele kosten te vergoeden naast het 1/3 deel eigen investering en een vergoeding in de rentelasten van het resterende 1/3 deel. Door de technische aanpassingen wordt de regeling eenvoudiger. Het totaal te ontvangen subsidiebedrag is vergelijkbaar met de ‘oude’ regeling”.

Gelijk aan de oude regeling hanteert de gemeente jaarlijks een subsidieplafond. Aanvragen voor het jaar 2020 moeten uiterlijk 31 augustus 2019 bij de gemeente binnen zijn.

banner-buitenkampioen