Speeltuinverenigingen Braakmanslanden, De Hoge Esch en De Molen stoppen

87

RIJSSEN – De kern Rijssen beschikt over 5 speeltuinverenigingen. 3 van de 5 speeltuinverenigingen, Braakmanslanden, De Hoge Esch en De Molen, zijn per 15 juli gestopt. Speeltuinverenigingen Irene en Noord zijn van plan te stoppen na dit jaar als er geen bestuurlijke opvolgers te vinden zijn. De reden is dat het voor de besturen van deze verenigingen steeds moeilijker wordt om het speeltuinwerk in stand te houden. Zo lopen de ledenaantallen terug en is het heel lastig om nieuwe bestuursleden te vinden. Ook ervaren de verenigingen steeds meer hinder van regelgeving waar zij als speeltuinverenigingen aan moeten voldoen.

Wethouder Ben Beens, die het speeltuinwerk in portefeuille heeft, vindt het jammer dat de besturen van de speeltuinverenigingen stoppen en spreekt waardering uit voor hun jarenlange inzet: “De speeltuinen waren onderdeel van een buurt, een wijk. De kinderen en de ouders uit de buurt troffen elkaar in de speeltuin. De tuin was de fysieke ruimte en plek. De vereniging was van groot belang voor de sociale verbinding in de buurt en wijk. Vele buurtbewoners waren lid van de speeltuinvereniging. Voor de toekomst staan we voor een grote opgave waarbij het brede welzijnswerk gelukkig kansen ziet voor verbindingen tussen inwoners in buurten en wijken”.

Speeltuinen blijven gewoon open

De speeltuinen Braakmanslanden, De Hoge Esch en De Molen komen medio juli weer in beheer van de gemeente. Verenigingen die gebruikmaken van het speeltuingebouw kunnen in afstemming met de gemeente hiervan gebruik blijven maken. Ook de speeltuinen blijven komende tijd gewoon open en toegankelijk. De gemeente houdt daarbij toezicht op de speeltuinen.

Toekomst

Als eigenaar van de speeltuinen en de speeltuingebouwen (met uitzondering van speeltuingebouw Irene) gaat de gemeente aan de slag met de toekomst van de speeltuinen- en gebouwen.
Daarbij wordt de buurt, de wijk intensief betrokken. Wat betekenen openbare speelterreinen voor de sociale leefomgeving? Hoe kunnen we samen met onze inwoners eraan bijdragen dat kinderen in hun nabije omgeving veilig buiten kunnen blijven spelen? Welke bestaande netwerken zijn er en hoe zorgen we voor goede verbindingen met buurtkracht, onderwijs, sport?

Vragen of meldingen

Inwoners kunnen met vragen of meldingen over de speeltuinen en –gebouwen terecht bij de gemeente. Dat kan via www.rijssen-holten.nl/melding, de Makkelijk Melden app of telefonisch op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 via t (0548) 854 856.

banner-buitenkampioen