Regiobijeenkomst Jong Leren Eten voor voedseleducatie aanbieders uit Rijssen-Holten, Hellendoorn en Twenterand

126
jong leren eten Overijssel

HELLENDOORN/RIJSSEN-HOLTEN – Op maandagochtend 5 november organiseren Natuur en Milieu Overijssel, LTO Noord, GGD Twente en GGD IJsselland de regiobijeenkomst Jong Leren Eten voor voedseleducatie-aanbieders uit de gezondheids-, NME- en de agrarische sector. Deze bijeenkomst start om 09.30 uur bij de Helderse Hoeve in Hellendoorn. Aanmelden kan via www.natuurenmilieuoverijssel.nl/jonglereneten.

Tijdens de regiobijeenkomst Jong Leren Eten maken deelnemers uit Rijssen-Holten, Hellendoorn en Twenterand kennis met elkaar, krijgen zij meer uitleg over het landelijke en provinciale programma Jong Leren Eten, horen zij welke kansen dit voor hen biedt en verkennen zij waar ze elkaar kunnen versterken. Hoe kunnen zij samen het thema gezonde en duurzame voeding belangrijk maken voor kinderen en jongeren binnen het onderwijs en de kinderopvang?  

Voor wie
De regiobijeenkomst Jong Leren Eten is voor voedseleducatie-aanbieders uit de gezondheids-, NME- en agrarische sector, gemeenteambtenaren, educatieboeren, koks, moestuinierders, ondernemers, voedingsdeskundigen. Kortom: iedereen die het belangrijk vindt om kinderen en jongeren te betrekken bij duurzame en gezonde voeding en daar een bijdrage aan wil leveren.

jong leren eten Overijssel

Praktische informatie

Jong Leren Eten                                                                                                        Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Jong Leren Eten is een initiatief van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel (LNV) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meer informatie: www.jonglereneten.nl.