Raadsvergadering op 31 januari 2019

184
Gemeente Rijssen-Holten

RIJSSEN-HOLTEN – De raad van de gemeente Rijssen-Holten vergadert op donderdag 31 januari 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder andere de volgende raadsvoorstellen:

  • Bijdrage uitbreiding Informatiecentrum Canadese Begraafplaats
  • Voortzetten (beheer)kwaliteit openbare ruimte
  • Krediet voor het integraal beheerplan gemeentelijk vastgoed
  • Evaluatie starterslening en vaststellen verordening Starterslening gemeente Rijssen-Holten 2019
  • Toelating en beëdiging raadslid
  • Ontslag en benoeming commissielid

De agenda met de achterliggende stukken kunt u inzien via raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen.
De vergadering is te beluisteren via Radio 350 en is rechtstreeks te volgen via raad.rijssen-holten.nl/uitzendingen.

banner-buitenkampioen