Gemeentelijke heffingen 2019

884
twitter.com

RIJSSEN-HOLTEN – Op 31 januari 2019 ontvangt u de aanslag gemeentelijke heffingen 2019. De aanslag 2019 is gemiddeld iets hoger dan de aanslag 2018. Hieronder leest u hier meer over.

Waarom is de WOZ-waarde anders dan vorig jaar?

Ieder jaar waardeert de gemeente alle onroerende zaken opnieuw. Daarom is de waarde vaak niet gelijk aan de vorige. De hoogte van de WOZ-waarde is misschien anders dan u had verwacht. Dat komt omdat de Wet WOZ voorschrijft dat de waarde in 2019 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum (prijspeil) 1 januari 2018, dus ongeveer een jaar geleden. Het kan heel goed zijn dat uw woning inmiddels meer of minder waard is. Volgend jaar, in 2020, wordt dat zichtbaar. Meer informatie over de WOZ vindt u op www.wozdatacenter.nl. De ontvangen aanslag kunt u ook inzien op www.rijssen-holten.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD-inlogcode nodig.

De gemeente heeft goedkeuring van de Waarderingskamer

Deze goedkeuring hebben wij nodig om de aanslagen te mogen versturen. De Waarderingskamer (www.waarderingskamer.nl) ziet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften.

De WOZ-waarde is openbaar

Alle woningwaardes kunt u bekijken op www.wozwaardeloket.nl.

Tarieven (op basis van meerpersoonshuishoudens)

20182019
Afvalstoffenheffing€ 168,-€ 178,-
Rioolheffing€ 195,-€ 198,50
OZB %*0,10460,1019

* De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

Op uw taxatieverslag staan gegevens van uw eigendom in de gemeente

U kunt uw taxatieverslag raadplegen als u inlogt met uw DigiD op www.mijnoverheid.nl. Niet-particulieren, zoals bedrijven, kunnen het taxatieverslag aanvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@rijssen-holten.nl.

Bel met een medewerker van Belastingen als u het niet eens bent met uw aanslag
Dit kan via t (0548) 854 805. U kunt ook mailen naar belastingen@rijssen-holten.nl. Zij kijken samen met u wat de reden is. Ook als u de WOZ-waarde te hoog of te laag vindt, kunt u het beste eerst bellen met de medewerkers van Belastingen. Zij kunnen u een toelichting geven op uw aanslag en een onnodig bezwaar voorkomen.

Makkelijk betalen?

Stuur dan de machtigingskaart bij de aanslag terug. Betaalt u al via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Voor vragen kunt u bellen meteen medewerker van Financiën via t (0548) 854 501.

Belastingvragen? Kom naar 1 van de inloopochtenden

Van 31 januari tot en met 8 februari kunt u tijdens de openingstijden in het gemeentehuis terecht bij de medewerkers van Belastingen. Zij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Liever een persoonlijk gesprek?

Lukt het u niet op die dagen naar een inloopochtend te komen en wilt u toch graag een persoonlijk
gesprek? Belt u dan met de medewerkers van Belastingen, t (0548) 854 805. Zij maken graag een afspraak met u.

Neem bij vragen contact op met een medewerker van Belastingen

Dat kan via t (0548) 854 805 of belastingen@rijssen-holten.nl.

banner-buitenkampioen