‘Een tegen eenzaamheid’

166
Gemeente Rijssen-Holten

RIJSSEN-HOLTEN -Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft een landelijk actieprogramma tegen eenzaamheid opgesteld.

In navolging van dit landelijke programma zet ook Rijssen-Holten zich samen met verschillende partners in tegen eenzaamheid. Een derde van de inwoners in Rijssen-Holten is eenzaam. Dit blijkt uit een nulmeting van de gezondheidsmonitor Twente uit 2016. Eenzaamheid heeft een negatief effect op de gezondheid van mensen, het individuele en collectieve gevoel van welzijn en het overheidsstreven om een samenleving te realiseren waarin iedereen mee kan doen.

Eenzaamheid is een probleem dat de gemeente niet alleen kan oplossen Daarom slaan verschillende partijen de handen ineen.
Organisaties, verenigingen en instellingen als welzijn- en zorgaanbieders, huisartsen, kerken, woningbouwcorporaties en vrijwilligersorganisaties hebben hun handtekening onder de nota en het actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ gezet en werken samen aan bewustwording en het verspreiden van kennis, signalering en doorverwijzen om zo eenzaamheid in Rijssen-Holten tegen te gaan.

Meer informatie over ‘Eén tegen Eenzaamheid’ vindt u op www.rijssen-holten.nl/eenzaamheid.

Filter

banner-buitenkampioen