De commissie Grondgebied vergadert op 11 juli vanaf 19.30 uur

35
Gemeente Rijssen-Holten

RIJSSEN-HOLTEN – De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 11 juli 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Op de agenda staat onder andere:

  • Opiniërend commissievoorstel: aanpassingen nota van uitgangspunten omgevingsplan buitengebied
  • Opiniërend commissievoorstel: Rood voor Rood-verzoek Fliermatenweg 2 in Holten, met compenseren op de slooplocatie
  • Opiniërend commissievoorstel: Rood voor Rood-verzoek Menumsweg 1 in Holten

De agenda met de achterliggende stukken kunt u inzien op raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen.
De vergadering is rechtstreeks te volgen via raad.rijssen-holten.nl/uitzendingen.

Spreekuur raadsfracties

Wilt u een raadsfractie spreken over bijvoorbeeld een plan, voorstel of agendapunt? Dan raden u aan een afspraak te maken met de fractiesecretarissen. De contactgegevens staan op de website: raad.rijssen-holten/contact.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de vergadering van deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@rijssen-holten.nl of t (0548) 854 531.

banner-buitenkampioen