Commissievergaderingen op 17 januari 2019

144
Gemeente Rijssen-Holten

RIJSSEN-HOLTEN – Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen. De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op donderdag 17 januari 2019 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Op de agenda staat onder andere:

  • Raadsvoorstel Bijdrage uitbreiding Informatiecentrum Canadese Begraafplaats

Commissie Grondgebied

De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 17 januari 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Op de agenda staat onder andere:

  • Opiniërend commissievoorstel ‘Principeverzoek bouw 5 appartementen Haarstraat 117 Rijssen’
  • Opiniërend commissievoorstel ‘Het realiseren van een zonnepark van 5 hectare aan de Beumersteeg 13 in Holten’
  • Opiniërend commissievoorstel ‘Het realiseren van een opslag/berging buiten het bouwblok ten behoeve van de konijnenfokkerij aan de Lambooysweg 1 in Holten’
  • Raadsvoorstel Voortzetten (beheer)kwaliteit openbare ruimte
  • Raadsvoorstel Krediet voor onderzoek naar een mogelijke snelfietsweg tussen Deventer en Wierden
  • Raadsvoorstel Krediet voor het integraal beheerplan gemeentelijk vastgoed
  • Raadsvoorstel Evaluatie starterslening en vaststellen verordening Starterslening gemeente Rijssen-Holten 2019
  • Collegevoorstel Rapportage onderzoek fietsverkeer Haarstraat e.o. Rijssen
  • Bestuurlijk standpunt prioritaire projecten A1 gebiedsontwikkeling

Commissie Maatschappelijke Dienstverlening

Deze commissie gaat niet door. Er zijn geen voorstellen aangeboden.

De agenda’s met de achterliggende stukken kunt u inzien op raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen.
De vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via raad.rijssen-holten.nl/uitzendingen.

Spreekuur raadsfracties

Wilt u een raadsfractie spreken over bijvoorbeeld een plan, voorstel of agendapunt? Dan kunt u terecht op het spreekuur.
Het eerstvolgende spreekuur is op 10 januari 2019 in het gemeentehuis in Rijssen.
We raden u aan een afspraak te maken met de fractiesecretarissen. De contactgegevens staan op de website: raad.rijssen-holten/contact.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de vergaderingen van de raadscommissies kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@rijssen-holten.nl of t (0548) 854 531.