Blijvers- en Verzilverlening mogelijk met overwaarde woning

284
gemeente Rijssen-Holten

RIJSSEN-HOLTEN – Veel ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven. Om de woonsituatie ook op oudere leeftijd veilig en comfortabel te houden zijn vaak aanpassingen nodig. Ook kan er behoefte zijn aan andere vormen van woningverbetering. Denk aan verduurzaming of asbestsanering. 

Niet iedereen beschikt over voldoende eigen vermogen, spaargeld of inkomen om deze aanpassingen te financieren zonder bijdrage vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dat terwijl er vaak wel voldoende vermogen is in de vorm van ‘stenen’: de eigen woning is geheel of gedeeltelijk afgelost. Financiering via de bank blijkt in de praktijk vaak een probleem vanwege leeftijd of inkomen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft daarom in samenwerking met gemeenten, provincies en belangenorganisaties de Blijvers- en Verzilverlening ontwikkeld.

Verschil Blijverslening en Verzilverlening

Met de Blijverslening bevordert de gemeente het langer zelfstandig thuiswonen. De Blijverslening komt in de vorm van een hypothecaire of consumptieve lening. Een nadeel van de Blijverslening is dat er rente en aflossing moet worden betaald vanuit het inkomen. Een voordeel is wel dat de rente aftrekbaar is.
Sinds kort biedt SVn naast de Blijverslening ook de Verzilverlening aan. Het grootste verschil met de Blijverslening is dat er bij de Verzilverlening niet wordt afgelost en dat de rente en aflossing worden betaald uit de overwaarde van de woning. De rente is dan echter niet aftrekbaar. Wel geldt in tegenstelling tot de Blijverslening een minimum leeftijd, namelijk tien jaar voor de wettelijke AOW.

Meer informatie en aanvragen

De raad heeft op 20 september 2018 de verordeningen vastgesteld. Rijssen-Holten is daarmee de eerste gemeente in Overijssel die de Verzilverlening heeft vastgesteld.
De regelingen zijn op 10 oktober 2018 in werking getreden. Vanaf dat moment kunnen geïnteresseerden bij de gemeente terecht voor meer informatie of het aanvragen van een lening. Aanvraagformulieren kunnen pas worden verstrekt, nadat de gemeente heeft getoetst of de belangstellende in aanmerking komt voor de regeling.
Meer informatie over de Blijvers- en Verzilverlening vindt u ook op www.rijssen-holten.nl/inwoner/publicatie/blijverslening-en-verzilverlening-met-overwaarde-woning.
Voor informatie over aanpassingen aan uw woning kunt u terecht bij de Woonweter Rijssen-Holten of de balie Ruimte in het gemeentehuis.

banner-buitenkampioen