Roefeldag volgend jaar ook in Rijssen?

113

RIJSSEN-HOLTEN – Roefelen is een Vlaams woord en betekent ontdekken of snuffelen. Tijdens een Roefeldag kunnen kinderen van de basisschool een kijkje achter de schermen nemen bij bedrijven, winkels, instellingen en organisaties en daar waar mogelijk actief meehelpen.

Hierdoor maken ze al jong kennis met allerlei verschillende beroepen, (vrijwilligers-)werkzaamheden en verschillende activiteiten/hobby’s door bij bedrijven te ervaren, te doen, te beleven en te ontdekken.

Doordat kinderen vaak meerdere jaren achter elkaar bij diverse bedrijven mee mogen kijken en draaien, doen zij een prima beeld op van wat er allemaal in de wereld van de volwassenen aan werkzaamheden zijn. En wie weet kiezen zij wel juist voor een heel ander beroep waar ze misschien ‘van huis uit’ nooit voor gekozen zouden hebben. Roefelen werkt!

De Roefeldag in Holten

In Holten wordt al jarenlang jaarlijks de Roefeldag georganiseerd door een groep vrijwilligers. De Roefeldag in Holten valt onder de vlag van ViaVie Welzijn, een welzijnsinstelling in de gemeente Rijssen-Holten.

Het Roefelcomité in Holten bestaat uit een groepje mensen (ouders met kinderen op de basisschool) die zich vrijwillig inzet voor de organisatie van de Roefeldag in Holten. Zij krijgen ondersteuning daar waar nodig van een beroepskracht vanuit ViaVie Welzijn.

Meer informatie over de Roefeldag in Holten is te vinden via www.viaviewelzijn.nl/jeugd-jongeren.

Roefelen in Rijssen?

In Rijssen bestaat er (helaas) geen Roefeldag. Dat ziet ViaVie Welzijn en haar Roefelcomité terug bij de Roefeldag in Holten, waar met regelmaat ook aanmeldingen van kinderen uit Rijssen binnen komen.

Vorig schoolseizoen is er vanuit een vrijwillig initiatief een start gemaakt met de oprichting van een Roefeldag in Rijssen, welke helaas geen voortgang heeft kunnen vinden. Vanuit deze start is wel gebleken dat vanuit het Rijssense bedrijfsleven graag medewerking wordt verleend aan een Roefeldag in Rijssen.

ViaVie Welzijn ziet de meerwaarde van de Roefeldag, en wil graag onderzoeken of er draagkracht bestaat in Rijssen om een Roefelcomité te starten die met ondersteuning vanuit ViaVie Welzijn de Roefeldag in Rijssen wil gaan opzetten en organiseren.

Snuffelen bij de Roefeldag in Holten

Om een Roefelcomité te kunnen starten is ViaVie Welzijn op zoek naar een groep enthousiaste ouders/verzorgers of andere geïnteresseerden die het zien zitten om een Roefeldag in Rijssen te gaan opzetten.

Iedereen die geïnteresseerd is, wordt daarom uitgenodigd bij de Roefeldag in Holten op woensdagmiddag 18 april, om zelf het roefelen eens te ervaren. Een kijkje nemen bij enkele bedrijven, om zo te zien hoe de bedrijven zich inzetten, en hoe de kinderen genieten van deze leerzame dag. Horen van het Roefelcomité in Holten hoe zij de organisatie van de Roefeldag ervaren.

Met alle geïnteresseerden zal er vervolgens een bijeenkomst gepland worden, waar ViaVie Welzijn wat meer zal uitleggen en toelichten wat de organisatie van een Roefelcomité en de Roefeldag inhoudt, en waar met elkaar eens vrijblijvend van gedachten gewisseld kan worden.

Aanmelden als geïnteresseerde

Geïnteresseerden in ‘roefelen’ bij de Roefeldag in Holten, en vrijwilligerswerk voor een Roefelcomité in Rijssen kunnen contact opnemen met Patricia van Erven van ViaVie Welzijn via vanerven@viaviewelzijn.nl / 0548 36 27 55.