kerstkaarten-weblog.nl

RIJSSEN-HOLTEN – Net als in de afgelopen jaren deelt het Diaconaal Netwerk Rijssen-Holten ook dit jaar in december levensmiddelenpakketten uit! Deze actie is bestemd voor volledig zelfstandig wonende minima in de gemeente Rijssen-Holten.

Voor wie?

Mensen die dit jaar of vorig jaar gebruik hebben gemaakt van een gemeentelijke regeling voor minima ontvangen een brief van de gemeente. Het kan zo zijn dat u geen brief ontvangt, maar toch recht heeft op een levensmiddelenpakket. U komt in aanmerking voor een pakket als uw netto maandinkomen, exclusief vakantietoeslag, per maand minder is dan (afhankelijk van uw leefsituatie):

Alleenstaande, zelfstandig wonend

Tot 21 jaar € 257,-
21 tot 65 jaar € 1041,-
65 jaar of ouder € 1172,-

Eenoudergezin, zelfstandig wonend

Tot 21 jaar € 257,-
21 tot 65 jaar € 1027,-
65 jaar of ouder € 1172,-

Gehuwd/samenwonend zelfstandig wonend

Beiden tot 21 jaar, zonder kind(eren) € 514,-
Beiden tot 21 jaar, met kind(eren) € 812,-
Eén van beiden jonger dan 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kind(eren) € 1001,-
Eén van beiden jonger dan 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kind(eren) € 1298,-
Beiden 21 tot 65 jaar € 1488,-
Eén van beiden jonger dan 65 jaar, ander 65 jaar of ouder € 1602,-
Beiden 65 jaar ouder € 1602,-

Aanvragen?

Als u in oktober een brief ontvangt en aanspraak wilt maken op een levensmiddelenpakket dan is het noodzakelijk dat u het bijgevoegde formulier uiterlijk vrijdag 30 november 2018 ingevuld en ondertekend inlevert in de daarvoor bestemde brievenbus bij de receptie in het gemeentehuis.

Heeft u geen brief ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor een levensmiddelenpakket, omdat uw inkomen lager is dan de bovenstaande normen, dan kunt een blanco formulier afhalen bij het Sociaal Plein in het gemeentehuis in Rijssen. Ook als u een blanco formulier afhaalt is het noodzakelijk dat u het bijgevoegde formulier uiterlijk vrijdag 30 november 2018 ingevuld en ondertekend inlevert in de daarvoor bestemde brievenbus bij de receptie in het gemeentehuis.

Levering

De levensmiddelenpakketten worden op donderdag 13 december 2018 vanaf 13.30 uur geleverd. Lukt het het Diaconaal Netwerk Rijssen-Holten niet om alles op deze donderdag te bezorgen, dan zullen vrijdag 14 december 2018 de laatste pakketten bezorgd worden. Heeft u een pakket aangevraagd, maar heeft u deze op 13 of 14 december 2018 niet ontvangen, dan kunt u op zaterdag 15 december 2018 tussen 10.00 uur en 12.00 uur bellen met de heer E. Wolterink: 06-34077902.