SeniorWeb Rijssen gaat haar dienstverlening veranderen

260
seniorenweb rijssen

RIJSSEN – De vraag naar algemene standaardcursussen zoals Windows, Word, etc. neemt af. De trend is dat senioren meer gebruik maken van de tablet en vooral de smartphone. Door de grote verscheidenheid in merken smartphones en tablets en de programma’s waarop gedraaid wordt (Android,  IOS [IPad en  iPhone] en Windows), is een cursorische aanpak in groepen minder geschikt geworden.

Bovendien is de vraag van de gebruiker meer gericht op wat hij of zij kan met bepaalde toepassingen en hoe deze te installeren en te gebruiken. Dit vraagt om een meer individuele- en vraaggerichte benadering.

Dat betekent dat SeniorWeb Rijssen geen standaard cursussen meer zal aanbieden en zich meer gaat richten op het geven van het maandelijks Cybercafé. Zo zal meer aandacht gegeven worden aan inspirerende-/prikkelende-/nieuwsgierig makende informatie of te wel digitale wetenwaardigheden; wat is er en wat kan er. Elke keer zullen een aantal nieuwtjes of belangrijke wetenswaardigheden behandeld worden. Ook zullen de oude weetjes niet vergeten worden. Hoe vaak gebeurt het niet dat u weet dat het kan, maar niet meer weet hoe?

Het blijft niet alleen bij het vertellen. Ook zal tijdens de presentaties uitgelegd worden hoe je apps moet installeren en hoe je ze kunt gebruiken. Tevens zal er meer tijd zijn om onderling informatie uit te wisselen, waardoor, in een gemoedelijke sfeer ook van elkaar geleerd kan worden. Ook zal het mogelijk zijn om voorafgaand aan het Cyber café vragen in te dienen, zodat deze dan behandeld kunnen worden tijdens de bijeenkomst.

Wil je er daarna meer van weten of dieper op in gaan dan bestaat de mogelijkheid om eventueel afspraken te maken voor een vervolg aan huis dan wel kan een workshop georganiseerd worden. Mocht u, of samen met kennissen/vriend(inn)en, behoefte hebben aan een cursus op maat, zo nodig op een andere locatie, dan kunt u dat aanmelden bij het leercentrum www.seniorwebrijssen.nl of cursusleider@seniorwebrijssen.nl

Het inloopspreekuur blijft gewoon zoals het was. Dit is op vrijdag in de even weken van de maanden oktober t/m april in de huiskamer Stadskwartier aan de Watermolen 57 in Rijssen. Ook de helpdesk voor hulp aan huis/privéles blijft bestaan. SeniorWeb Rijssen heeft als doel deelname én zelfontplooiing van alle 50+ers in de digitale samenleving. Dit doen we door te inspireren en te ondersteunen.