Mogelijke verlaging eigen bijdrage Pgb 2017

390

RIJSSEN-HOLTEN – Heeft u vorig jaar een Pgb (Persoonsbonden budget) vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gehad? Dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een verlaging van uw eigen bijdrage over 2017. Dit hangt af van de manier waarop het budget is besteed. U kunt dit zien op het voorlopig budgetoverzicht over 2017 van de SVB, dat aan u is toegestuurd.

Wanneer komt u voor verlaging in aanmerking?

U krijgt mogelijk eigen bijdrage terug van het CAK, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft uw persoonsgebonden budget in 2017 niet volledig besteed;
  • U heeft in 2017 één vorm van zorg gehad uit de Wmo, zoals begeleiding of huishoudelijke ondersteuning;
  • Uw maximale periodebijdrage (zie uw CAK-beschikking 2017) is hoger dan € 17,50;
  • U heeft een hele periode van 4 weken geen kosten betaald uit het Pgb.

Reageer uiterlijk 31 augustus 2018

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden? Lever dan uiterlijk 31 augustus 2018 uw CAK-beschikking 2017 en het voorlopig budgetoverzicht 2017 van de SVB in bij het Sociaal Plein. Als u eigen bijdrage terugkrijgt, dan verrekent het CAK deze correctie met de factuur in het najaar van 2018.