Militaire oefening van 3 tot en met 11 december 2018

250
magazines.defensie.nl

RIJSSEN-HOLTEN – Er is een militaire oefening gepland, die gehouden wordt van 3 tot en met 11 december 2018. Deze oefening speelt zich af in het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Goor, Apeldoorn en Zwolle in de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland.

Doel / omschrijving van de oefening

De hieronder genoemde activiteiten zullen plaatsvinden:

 • De eenheid gaat zowel bereden als te voet verkenningen uitvoeren in het gebied en zal bij duisternis verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming houden vanuit waarnemingsposten;
 • De oefening begint (maandag 3 december) in de omgeving van Lochem;
 • Woensdagnacht (5 op 6 december) houden zij de overgangen over de Overijsselse Vecht onder waarneming vanuit observatieposten;
 • Vrijdag (7 december) verplaatst de eenheid zich richting Wijhe-Olst;
 • Na het oversteken van de IJssel, zal de eenheid gaan exfiltreren. Hierbij dienen zij te voet terug te keren zonder gezien te worden.
  Deze exfiltratie (vrijdagavond 9 december t/m uiterlijk dinsdagochtend 11 december ) vindt hoofdzakelijk plaats bij duisternis;
 • De globale route: Welsum, ’t Harde, Amersfoort;
 • Dinsdag zal de oefening eindigen op de kazerne te Amersfoort;
 • De militairen treden van 3 t/m 9 december 2018 op met het wielvoertuig Fennek en werken in ploegen van twee voertuigen met elk 3 personen aan boord;
 • Vanaf vrijdagnacht 9 december, zullen zij te voet verder oefenen;
 • De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruikgemaakt van munitie of oefenmunitie.

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruikmaken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt;
 • Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
 • Geen gebruikmaken van oefenmunitie.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl