De gemeente Rijssen-Holten en de AVG

281
cultuurlokaal.nl

RIJSSEN-HOLTEN – Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese wet gaat over de bescherming van persoonsgegevens.  De AVG geeft u als persoon meer privacyrechten en de gemeente meer verantwoordelijkheden.

Wat houdt het in?

We delen allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon. Het gaat daarbij om naam, adres met postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum, maar ook pasfoto’s en camerabeelden kunnen persoonsgegevens bevatten.
De AVG geeft u meer bescherming in dit digitale tijdperk. Met de komst van de nieuwe regels staat u sterker in het beschermen van uw (online) privacy. De AVG versterkt uw bestaande privacyrechten (recht op inzage en recht op correctie) en u krijgt twee nieuwe rechten. Daarnaast krijgen organisaties meer verplichtingen, zoals het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten: welke gegevens verwerken we als gemeente van wie?

Wat gaat er voor mij als inwoner veranderen?

  • Wij gaan u meer informeren over welke persoonsgegevens we over u verwerken en waarom we deze gegevens nodig hebben.
  • We gaan u vaker om toestemming vragen als we gegevens met andere organisaties willen delen.
  • U krijgt meer rechten. U had al het recht op inzage en correctie. Hierbij komen 2 nieuwe rechten.
    Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de AVG, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Vera ter Mate, op telefoonnummer (0548) 854 463.
Of kijk op de website www.rijssen-holten.nl/privacy.