Bijeenkomst omwonenden zwembad De Koerbelt Rijssen

605
Gemeente RH

RIJSSEN – De gemeente werkt aan de nieuwbouw van het zwembad in Rijssen en vindt het belangrijk voordat met de bouw van het zwembad wordt begonnen om de omwonenden hierbij te betrekken. Daarom is er op 31 oktober 2018 speciaal voor hen een bijeenkomst georganiseerd.

Tijdens deze bijeenkomst zijn geen tekeningen/ontwerpen gedeeld, omdat die er nog niet zijn. Het doel van de avond was juist om voorafgaand aan het ontwerptraject een beeld te krijgen van de behoeften van de omwonenden. Op die manier kan er in de ontwerpfase zoveel als mogelijk rekening mee worden gehouden. Het was een positieve bijeenkomst en er is veel met elkaar gedeeld. Er is met de aanwezige omwonenden afgesproken dat er een terugkoppeling plaatsvindt zodra het voorontwerp gereed is. Naar verwachting vindt dit in maart/april 2019 plaats.

Wie zijn hiervoor uitgenodigd?

Voor deze avond zijn de omwonenden die een zichtrelatie met het zwembadterrein hebben uitgenodigd. In bovenrstaand figuur is gevisualiseerd naar welke adressen een uitnodiging verzonden is.