593 gezichten, één naam Avedan

282

TWENTE – We stimuleren én ondersteunen mensen van alle leeftijden. Om je talent te ontdekken en te ontwikkelen, om je idee tot uitvoering te brengen, om je leven weer op de rit te krijgen. Samen zorgen we ervoor dat anderen een steuntje in de rug krijgen en we met elkaar het dagelijks leven een beetje mooier maken.

We doen dat al vele jaren met vele partners en opdrachtgevers. Zo werken we samen aan welbevinden en een leefbare samenleving.

In de geschiedenis van onze organisatie is enorm veel gebeurd. Fusies, afsplitsingen, groei en krimp, bezuinigingen en vernieuwing. Verschillende organisaties ontstonden en werkten onder hun eigen naam binnen ‘de nieuwe organisatie’, de werktitel die al lang niet nieuw meer is. Daarom is het tijd voor een nieuwe naam.

Vanaf nu heten wij Avedan.

Avedan is afgeleid van de Twentse uitdrukking Ait Vedan en betekent zo veel als ‘altijd verder, doorgaan’.

Dat is wat we willen uitdragen in ons werk, bij alle activiteiten die we organiseren en bij het ondersteunen van mensen. Omdat we dat samen doen ziet u dat ook terug in ons beeldmerk.

Want dat blijft hetzelfde: we werken met het oog op mensen, vanuit de bedoeling en in verbinding met anderen.

Ook de juridische organisatiestructuur blijft ongewijzigd. De houdstermaatschappij DNO heet voortaan Avedan, Scoop welzijn is Avedan welzijn geworden en Maatschappelijk Werk noordwest Twente gaat verder onder de naam Avedan maatschappelijk werk. Sociale Wijk Teams Almelo blijft als zodanig bestaan.

Als Avedan vormen we een flexibele en dynamische werkgemeenschap waar toekomstperspectief en eigen kracht van mensen centraal staan. Je vindt ons en onze activiteiten op verschillende plekken in noordwest Twente en Almelo. Kijk op www.avedan.nl