Uitreiking koninklijke onderscheidingen

Ter gelegenheid van de officiële opheffing van de Landinrichtingscommissie Rijssen.

260
Koningsdag

RIJSSEN-HOLTEN – Op vrijdag 1 december 2017 komt de landinrichtingscommissie Rijssen voor de laatste keer bij elkaar omdat de commissie wordt opgeheven. Tijdens deze vergadering reiken burgemeester Robben en burgemeester Hofland aan drie leden een Koninklijke Onderscheiding uit. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Datum: Vrijdag 1 december 2017
Locatie: Kulturhus Irene, Van Kregtenweg 9, Notter
Tijd: 15.30 uur (aanvang uitreiking)

J.H.J. (Jos) Bessembinder, (56), Wierden

De heer Bessembinder wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor het vrijwilligerswerk dat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan.

 • 1999-heden: lid en vicevoorzitter (2012-heden) van de Landinrichtingscommissie Rijssen.
  De heer Bessembinder had namens de LTO zitting in de commissie. Hij was vraagbaak voor de LTO-leden en andere agrariërs, was lid van bezwaar- en hoofcommissies en vertegenwoordigde de belangen van de agrariërs en het Waterschap. Hij speelde een belangrijke rol bij de kavelaanvaarding en wist tegengestelde belangen met elkaar te verenigen.
 • 1985-heden: voorzitter van De Buurtschap Lichtenberg in Holten.
  Hij verricht hand- en spandiensten bij buurtbewoners en helpt bij de organisatie van het jaarlijkse paasvuur.
 • 1996-2008: lid van de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Rabobank Rijssen-Enter.

J.D. (Jos) Klein Schaarsberg (60), Wierden

Ook de heer Klein Schaarsberg wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege het vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan.

 • 1991-heden: lid van de Landinrichtingscommissie Rijssen.
  De heer Schaarsbergen had namens de LTO zitting in de commissie. Hij moest agrarische belangen behartigen te midden van specialisten met veelal verschillende belangen en was vraagbaak voor de LTO-leden en overige agrariërs. Verder was hij lid van bezwaar- en hoorcommissies en vertegenwoordigde hij ook de belangen van het Waterschap.
 • 1991-1999: penningmeester van de Heilige Dionysius Parochie in Rijssen.
 • 1995-2008: bestuurslid van de Coöperatieve Rabobank Rijssen-Enter.

J. (Jan) Aaltink (51), Holten

De heer Aaltink wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor het vrijwilligerswerk dat hij ontplooide/ontplooit:

 • 1992-1997: lid van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad van de basisschool de Regenboog te Holten. Hij was betrokken bij de fusie van twee basisscholen.
 • 1994-heden: lid van de Landinrichtingscommissie Rijssen. Hij had namens de LTO zitting in de commissie. Te midden van specialisten met veelal verschillende belangen heeft hij zich enorm ingespannen om de agrarische belangen te behartigen. Ook de belangen binnen deze groep liepen op bepaalde vlakken sterk uiteen. De commissie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke herinrichting, waarbij de ecologische hoofdstructuur, robuuste verbindingszones en de wateropgave voor de rivier de Regge centraal staan. Hierbij moet uitvoering worden gegeven aan de Landinrichtingswet, de Reconstructiewet en de aangescherpte milieuwetgeving. De decorandus fungeerde als vraagbaak voor de LTO-leden en overige agrariërs, was lid van de bezwaar- en hoorcommissies en vertegenwoordigde de belangen van het Waterschap.
 • 2005-2001: penningmeester en coach van de Touwtrekvereniging Onze Kracht is Achteruit (OKIA) te Holten.
 • 2001-2017: vicevoorzitter van de Stichting Dijkerhoekse Volksfeesten. Hij stuurde de vrijwilligers aan, wierf fondsen, vroeg vergunningen aan, voerde het overleg met de gemeente en hielp bij het op- en afbouwen.

Uitreiking

Deze onderscheidingen worden uitgereikt ter gelegenheid van de officiële opheffing van de Landinrichtingscommissie Rijssen. Burgemeester Robben reikt de onderscheiding uit aan de heren Bessembinder en Klein Schaarsberg en burgemeester Hofland reikt de onderscheiding uit aan de heer Aaltink.

Achtergrondinformatie over Landinrichtingscommissie Rijssen

Aan de voet van de Sallandse Heuvelrug ligt de landinrichting Rijssen, een gebied dat zich uitstrekt tussen Nijverdal, Wierden, Rijssen en Holten. Dit landinrichtingsproject is het resultaat van jaren voorbereiding. De Landinrichtingscommissie Rijssen is daarbij verantwoordelijk voor de ruimtelijke herinrichting van het gebied, waarbij de ecologische hoofdstructuur, robuuste verbindingszones en de wateropgave voor de rivier De Regge centraal staan. Hierbij is uitvoering gegeven aan de Landinrichtingswet, de Reconstructiewet en de aangescherpte milieuwetgeving.