Rijssens Mannenkoor huldigt zeven jubilarissen

529
Rijssens Mannenkoor

RIJSSEN – Op 23 maart hield het Rijssens Mannenkoor haar jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter Gert Jan Klein Legtenberg blikte in zijn openingsrede kort terug op het jaar waarin het 90-jarig jubileum werd gevierd. Een jaar met verschillende hoogtepunten, zoals de drukbezochte jubileumreceptie, de 2 jubileumconcerten in het Parkgebouw en natuurlijk de concertreis naar Wenen.

Waar veel koren te maken hebben met een terugloop in leden, mag het Rijssens mannenkoor zich nog steeds verheugen in de belangstelling van nieuwe leden. In 2017 waren dit er 2, begin 2018 mocht men zelfs 12 nieuwe zangers begroeten. Het ledenaantal is nu bijna 140. Ook werd er een moment stilte gehouden in verband met het overlijden van een 3-tal leden.  Ondanks het feit dat de zaken voorspoedig verlopen en het Mannenkoor volle zalen trekt bij de diverse concerten, is er geen tijd om achter over te leunen.  Op initiatief van een aantal leden wordt er, met behulp van alle leden, een beleidsplan geschreven voor de komende 10 jaar. Geïnventariseerd zal worden wat er moet gebeuren, zodat er bij het 100-jarig jubileum er nog steeds sprake is van een bloeiende vereniging met vooral veel jonge zangers.

Tijdens de jaarvergadering werden een zevental leden i.v.m. een jubileum in het zonnetje gezet. De heren Willem Borkent, Joop Borkent, Gerrit ter Keurs en Jan Stappenbeld zijn al 40 jaar lid, de heren Henk Nijkamp, Wim Gerritsen Mulkes en Arjan van ‘t Hul zijn allen vijfentwintig jaar lid. De jubilarissen werden door de voorzitter Gert Jan Klein Legtenberg geprezen voor hun trouwe lidmaatschap en hun inbreng in de vereniging. De jubilerende zangers ontvingen een oorkonde en insigne, terwijl de dames van de jubilarissen een boeket bloemen ontvingen.

Ook dit jaar zit het koor bepaald niet stil. Er worden 12 concerten gegeven in heel Nederland. De eerstvolgende is op donderdag 5  april as in het Parkgebouw in Rijssen. Dan wordt er een benefietconcert gegeven samen met het Vocaal Ensemble De Twente Zangers. De opbrengst van het concert is bestemd voor het onderzoek naar de spierziekte ALS.