Intensivering samenwerking voortgezet onderwijs en gemeente

529
Van links naar rechts: wethouder Tijhof, rector Van Uitert van De Waerdenborch, locatiedirecteur Rutterkamp van Reggesteyn, locatiedirecteur Grol van Pius X College, burgemeester Hofland en locatiedirecteur Voortman van Jacobus Fruytier.

RIJSSEN-HOLTEN – De scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente ondertekenden op dinsdag 4 juli 2017 een overeenkomst waarin zij de samenwerking tussen partijen verder intensiveren.

Zij zijn van mening dat preventie en veiligheid belangrijke onderwerpen zijn die hoog op de (lokale) maatschappelijke agenda staan. Hoewel ieder vanuit het wettelijk kader een eigen verantwoordelijkheid heeft, vinden partijen het wenselijk om gezamenlijk hierin op te trekken.

Burgemeester Arco Hofland: ‘Het doet mij deugd dat alle voortgezet onderwijs scholen uit Rijssen en Holten deze samenwerking onderschrijven en daar ook in de praktijk concreet invulling aan gaan geven. Hiermee raakt deze samenwerking totaal op alle scholen 4200 leerlingen’.

In preventieve zin kan gedacht worden aan het afstemmen van voorlichting op het terrein van bijvoorbeeld verslavingen, pesten, social media-gebruik, polarisatie, etc. Ook kan men van elkaar leren door over uiteenlopende onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Het besef is er dat zowel de scholen als de gemeente het niet alleen kunnen. Men heeft elkaar nodig en kan elkaar helpen en ondersteunen.

Verantwoordelijk wethouder Bert Tijhof licht toe: ‘Vanuit de gesprekken met het jeugd- en jongerenwerk kreeg de gemeente zicht op een aantal problemen van jongeren. Problemen die vaak ook op scholen spelen, waardoor juist de samenwerking van grote betekenis is.’

Mogelijk volgt in de toekomst nog een vergelijkbare overeenkomst met de scholen vanuit het primair onderwijs en het MBO.