Het ontwerpbeleid ‘Grondgebonden Zonnepanelen’ ligt er inzage

Inspraak ontwerpbeleid ‘Grondgebonden Zonnepanelen’

61
grootheerenveen

Doel van dit beleidsstuk

Door beleid op te stellen ontstaat er duidelijkheid over de mogelijkheden voor het realiseren van grondgebonden zonnepanelen. Zo kan de gemeente initiatieven duidelijk en eenduidig behandelen.
Het definitieve beleid zal door de gemeenteraad vastgesteld worden.

Aanleiding van dit beleid

Het opwekken van energie met zonnepanelen wordt steeds meer toegepast. De gemeente wil graag het gebruik van duurzame energie in de gemeente stimuleren en ziet in zonnepanelen een goede invulling van dit streven.
Daarnaast zijn er ook in Rijssen-Holten concrete verzoeken om realisatie van (grootschalige) zonnepanelen ingediend. Op dit moment zijn er in Rijssen-Holten alleen planologische mogelijkheden voor zonnepanelen voor het eigen gebruik, die op het dak of binnen een bouwblok van bijvoorbeeld een woning gerealiseerd worden.
Voor andere vormen van zonnepanelen is planologisch geen ruimte. Dit geeft de noodzaak tot een heroverweging van het beleid. Voorliggend beleid is het resultaat van een onderzoeksfase naar de (on)mogelijkheden voor realisatie van zonnepanelen.

Het ontwerpbeleid ligt ter inzage

U kunt het ontwerpbeleid vanaf woensdag 7 februari 2018 t/m dinsdag 20 maart 2018 digitaal inzien.
Meer informatie over het ontwerpbeleid en de contactgegevens kunt u vinden via https://www.rijssen-holten.nl/actueel/publicatie/beleid-grondgebonden-zonnepanelen.

Afspraak?

Wilt u toelichting op het ontwerpbeleid of een inspraakreactie indienen? Maakt u dan een afspraak met een medewerker van loket Ruimte t. (0548) 854 837.