Adviesraad Sociaal Domein Rijssen-Holten

289

RIJSSEN-HOLTEN – In 2016 is een start gemaakt met de Adviesraad Sociaal Domein; afgekort ASD. De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein. Voorgangers van de ASD waren de Wmo-adviesraad, de Cliëntenraad participatiewet/WSW  en de Adviesraad leerlingenvervoer.

Eigen website

Om alle organisaties en inwoners van de gemeente Rijssen-Holten zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, heeft de ASD vanaf 1 januari 2018 zijn eigen website: www.asdrijssen-holten.nl.

Op deze website vindt u informatie over:

  • Wat de ASD doet
  • Wie de leden van de ASD zijn
  • De agenda
  • De gevraagde en ongevraagde adviezen
  • Nieuws met hierbij de impressies van de vergaderingen

 

Samenstelling en werkwijze ASD

De ASD heeft ondertussen vorm en positie gekregen en de twaalf leden hebben hun plek gevonden binnen de adviesraad. Daarnaast is er een onafhankelijk secretaris (Jacquelien Plomp) en een voorzitter (Edwin Kamp). De ASD heeft de werkgebieden binnen het sociaal domein verdeeld in zogenaamde terreinen: Mantelzorg, Ouderen, Chronisch zieken, Gehandicapten, Vrijwilligers, Preventie/jeugdhulp, Vervoer, Diaconaal netwerk, Participatiewet en Algemeen.
Veel organisaties zetten zich in voor een goed functionerend sociaal domein binnen de gemeente Rijssen-Holten. De ASD wil deze organisaties en de inwoners van Rijssen-Holten graag laten weten wie ze zijn en hoe er samengewerkt kan worden. Bij het maken van adviezen maakt de ASD gebruik van de input van stakeholders. Op die manier kan op een adequate manier geadviseerd worden over het sociaal domein.